Městská část Praha 22
Praha 22

Zájmové

Pěvecký sbor Akordum

Datum: 15. 1. 2019

Uhříněveský pěvecký sbor Akordum působí v naší městské části od roku 2014.

Senioři ČR, z.s. ZO Praha 22

Datum: 15. 10. 2014

Na ustavující schůzi dne 14. října 2014 byla v naší MČ byla zřízena nová 22/30 ZO SDČR.

Salesiánské hnutí mládeže

Datum: 31. 3. 2014

Salesiánské hnutí mládeže je křesťanské občanské sdružení. Snažíme se pracovat s dětmi a mladými lidmi v salesiánském duchu, tzn. uplatňovat preventivní systém...

Uhříněveský včelařský spolek

Datum: 31. 3. 2014

Uhříněveský včelařský spolek byl založen 14. listopadu 1872. Spolu s organizací chrudimskou, jaroměřskou a píseckou byl uhříněveský spolek zakládajícím členem Ústředního včelařského spolku v roce 1873.

Sdružení dobrovolných hasičů Pitkovice

Datum: 31. 3. 2014

Sbor byl založen v roce 1927. Organizace měla sloužit při pomoci všem, kdo byli ohroženi při živelných pohromách, požárech a kteří se ocitli v jiném nebezpečí.

Dům dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM a SVČ klub Uhříněves – Dubeč

Datum: 31. 3. 2014

DDM-Dům UM, pracoviště Uhříněves - Dubeč, je zařízení pro volný čas dětí a mládeže. Zajišťuje výchovné, vzdělávací a rekreační akce.

Obec Baráčníků Jana Žižky z Trocnova

Datum: 31. 3. 2014

K myšlence zakladatelů - udržování a rozvíjení národních tradic, pranostik, zvyklostí a obyčejů – se připojila i uhříněveská Obec baráčníků, která byla založena 25. října 1947.

Myslivecké sdružení „Halali“ Uhříněves

Datum: 31. 3. 2014

Jednou z aktivních zájmových organizací je Myslivecké sdružení. V nynější podobě vzniklo v roce 1962 na základě sloučení režijní honitby VÚŽV a honitby Honebního společenstva Uhříněves.

MO Českého rybářského svazu

Datum: 31. 3. 2014

Novodobá historie organizovaného rybářství v Uhříněvsi není z historického pohledu nikterak stará...

Zobrazeno 11-19 ze 19