Městská část Praha 22
Praha 22

Životní situace, MČ Praha 22

Životní situace ke stažení ve formátu PDF, potřebný prohlížeč můžete stáhnout např. zde

Hlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity

hlášení_k_místnímu_poplatku_z_ubytovací_kapacity.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 38,71 kB
Staženo: 999×
Vloženo: 9. 9. 2015

Hlášení k místnímu poplatku ze psů

hlášení_k_místnímu_poplatku_ze_psů.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,95 kB
Staženo: 2,965×
Vloženo: 9. 9. 2015

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlaseni_o_produkci_a_nakladani_s_odpady.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 111,59 kB
Staženo: 1,163×
Vloženo: 5. 2. 2020

Hlášení o sběru a zprac. autovraků, jejich částí vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady

Hlaseni_o_sberu_a_zprac_autovraku_jejich_casti_vc_hlaseni_o_produkci_a_nakladani_s_odpady.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 112,03 kB
Staženo: 478×
Vloženo: 5. 2. 2020

Hlášení o zprac., využ. a odstraň. elektroodpadů vč. hláš. o produkci a nakládání s odpady

Hlaseni_o_zpracovani_vyuz_a_odstr_elektroodpadu_vc_hlaseni_o_produkci_a_nakladani_s_odpady.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 111,56 kB
Staženo: 494×
Vloženo: 3. 8. 2020

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

informace_dle_zakona_c106_1999_sb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 41,65 kB
Staženo: 505×
Vloženo: 21. 8. 2015

Informace k inzerci

Informace_k_inzerci_v_UZ_a_vyvesce_05-2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,35 kB
Staženo: 978×
Vloženo: 20. 5. 2019

Jaké další životní situace můžete na úseku sociálně-právní ochrany dětí řešit

jaké další životní situace můžete na úseku sociálně-právní ochrany dětí řešit.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 98,69 kB
Staženo: 404×
Vloženo: 29. 9. 2015

Je ve Vašem okolí nezletilé dítě o které se rodina dobře nestará

je ve vašem okolí nezletilé dítě o které se rodina dobře nestará.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 133,84 kB
Staženo: 659×
Vloženo: 29. 9. 2015

Jste dlouhodobě nemocný(á) či zdravotně postižený(á)?

jste_dlouhodobe_nemocny(a)_ci_zdravotne_postizeny(a)_01_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 66,76 kB
Staženo: 1,098×
Vloženo: 15. 1. 2020

Jste obětí násilí v rodině s nezletilým dítětem

jste obětí násilí v rodině s nezletilým dítětem.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 107,47 kB
Staženo: 353×
Vloženo: 29. 9. 2015

Jste rodiči nezletilého dítěte a rozcházíte se

jste rodiči nezletilého dítěte a rozcházíte se.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,4 kB
Staženo: 1,024×
Vloženo: 29. 9. 2015

Kácení dřevin

Kaceni_drevin_8_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 102,41 kB
Staženo: 1,394×
Vloženo: 3. 8. 2020

Máte potíže ve výchově nezletilého dítěte

máte potíže ve výchově nezletilého dítěte.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 108,02 kB
Staženo: 360×
Vloženo: 29. 9. 2015

Máte zájem osvojit dítě, přijmout dítě do pěstounské péče

máte zájem osvojit dítě_přijmout dítě do pěstounské péče.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 109,39 kB
Staženo: 402×
Vloženo: 29. 9. 2015

Narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů České republiky v cizině

Narozeni_uzavreni_manzelstvi_umrti_obcanu_CR_v_cizine.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,03 kB
Staženo: 881×
Vloženo: 17. 1. 2020

Návrh na změnu dopravního značení

Stanovení místní přechodné úpravy provozu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 99,44 kB
Staženo: 521×
Vloženo: 6. 2. 2020

Není určeno otcovství u Vašeho nezletilého dítěte

není určeno otcovství u vašeho nezletilého dítěte.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,71 kB
Staženo: 1,091×
Vloženo: 29. 9. 2015

Obecně prospěšné práce

obecne_prospesne_prace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 39,68 kB
Staženo: 1,091×
Vloženo: 11. 3. 2014

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Odnětí_půdy_ze_zemědělského_půdního.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 108,23 kB
Staženo: 2,528×
Vloženo: 6. 2. 2020

Ohlášení stavby

Ohlaseni_staveb.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 106,04 kB
Staženo: 696×
Vloženo: 23. 1. 2020

Ohlášení živnosti

Ohlášení živnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 98,23 kB
Staženo: 1,646×
Vloženo: 31. 1. 2020

Oznámení o zahájení nebo ukončení - provozování živnosti v provozovně

Oznámení o zahájení nebo ukončení.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 86,67 kB
Staženo: 851×
Vloženo: 31. 1. 2020

Oznámení přerušení provozování živnosti

Oznámení přerušení provozování živnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 74,68 kB
Staženo: 441×
Vloženo: 31. 1. 2020

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených pro ohlášení živnosti

Oznámení změn a doplnění údajů a dokladů stanovených.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 89,9 kB
Staženo: 481×
Vloženo: 31. 1. 2020

Oznámení změn a doplnění zemědělského podnikatele

Oznámení změn a doplnění zemědělského podnikatele.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 80,11 kB
Staženo: 357×
Vloženo: 31. 1. 2020

Pokračování v provozování živnosti

Pokračování v provozování živnosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 77,96 kB
Staženo: 371×
Vloženo: 31. 1. 2020

Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci

Povolení umístění pevné překážky.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 78,81 kB
Staženo: 443×
Vloženo: 6. 2. 2020

Pronájem garážových stání

pronajem_garazovych_stani_14.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 23,83 kB
Staženo: 657×
Vloženo: 7. 4. 2014

Pronájem volného nebytového prostoru či pozemku ve vlastnictví MČ Praha 22

pronajem_volneho_nebytoveho_prostoru_ci_pozemku_ve_vlastnictvi_mc_praha22_14.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 38,94 kB
Staženo: 1,006×
Vloženo: 10. 4. 2014

Přechod nájmu bytu

prechod_najmu_bytu_14.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 35,53 kB
Staženo: 625×
Vloženo: 7. 4. 2014

Přijetí na pracovní místo úředníka na Úřadě městské části Praha 22

prijeti_prac_misto_umc_praha_22.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 38,18 kB
Staženo: 1,031×
Vloženo: 11. 3. 2014

Přijímání stížností a petic

prijimani_stiznosti_a_petic.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 40,91 kB
Staženo: 633×
Vloženo: 21. 8. 2015

Připojení nemovitosti na pozemní komunikaci

Povolení připojení komunikace nemovitosti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 94,3 kB
Staženo: 734×
Vloženo: 6. 2. 2020

Stanovisko orgánu ochrany životního prostředí k řízení podle stavebního zákona

Stanoviska_ke_stavbe_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,78 kB
Staženo: 1,502×
Vloženo: 5. 2. 2020

Tržní řád

Tržní řád právní úprava.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 73,01 kB
Staženo: 899×
Vloženo: 31. 1. 2020

Udělení státního občanství

Udeleni_statniho_obcanstvi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 101,71 kB
Staženo: 1,171×
Vloženo: 17. 1. 2020

Ustanovení odpovědného zástupce

Ustanovení odpovědného zástupce.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,63 kB
Staženo: 3,382×
Vloženo: 31. 1. 2020

Uzavírka pozemní komunikace

Uzavírka komunikace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,1 kB
Staženo: 437×
Vloženo: 6. 2. 2020

Uzavření manželství

Uzavreni_manzelstvi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 93,57 kB
Staženo: 700×
Vloženo: 17. 1. 2020

Veřejná vystoupení zvířat

Veřejná_vystoupení_zvířat.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 94,55 kB
Staženo: 515×
Vloženo: 6. 2. 2020

Vydávání cestovních dokladů

Vydavani_cestovnich_dokladu 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 252,07 kB
Staženo: 1,607×
Vloženo: 12. 2. 2020

Vydávání občanských průkazů

Vydavani_obcanskych_prukazu 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 293,55 kB
Staženo: 2,078×
Vloženo: 12. 2. 2020

Vydávání osvědčení o státním občanství České republiky k vydání prvního občan. průkazu

Vydavani_osvedceni_o_stat_obcanstvi_CR_k_vydani_prvniho_obcan_prukazu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 87,79 kB
Staženo: 515×
Vloženo: 17. 1. 2020

Výpis ze živnostenského rejstříku

Výpis z živnostenského rejstříku.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79,42 kB
Staženo: 473×
Vloženo: 31. 1. 2020

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

Vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_uzavreni_manzelstvi.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 88,49 kB
Staženo: 418×
Vloženo: 17. 1. 2020

Zákon o ověřování

Overovani_listin_a_podpisu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 100 kB
Staženo: 531×
Vloženo: 17. 1. 2020

Změna jména a příjmení

Zmena_jmena_a_prijmeni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 93,17 kB
Staženo: 663×
Vloženo: 17. 1. 2020

Změna trvalého pobytu

Zmena_trvaleho_pobytu 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,2 kB
Staženo: 1,938×
Vloženo: 17. 1. 2020

Zrušení trvalého pobytu

Zruseni_trvaleho_pobytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 102,89 kB
Staženo: 354×
Vloženo: 17. 1. 2020

Zvláštní užívání - reklam.zařízení, stav. práce, umístění inž. sítí, provozování stánků apod.

Zvláštní užívání komunikace.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 102,01 kB
Staženo: 474×
Vloženo: 6. 2. 2020

Žádost o nájem obecního bytu

zadost_najem_obecniho_bytu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 47,23 kB
Staženo: 1,540×
Vloženo: 9. 9. 2015

Žádost o stavební povolení

zadost_o_stavebni_povoleni.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 106,18 kB
Staženo: 648×
Vloženo: 23. 1. 2020

Žádost o udělení koncese

Žádost o udělení koncese.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 90,24 kB
Staženo: 1,711×
Vloženo: 31. 1. 2020

Žádost o územně plánovací informaci

zadost_o_uzemneplanovaci_informaci.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 89,21 kB
Staženo: 817×
Vloženo: 23. 1. 2020

Žádost o územní rozhodnutí

zadost_o_uzemni_rozhodnuti.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 91,77 kB
Staženo: 509×
Vloženo: 23. 1. 2020

Žádost o územní souhlas

zadost_o_uzemni_souhlas.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 107,44 kB
Staženo: 569×
Vloženo: 23. 1. 2020

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 82,51 kB
Staženo: 394×
Vloženo: 31. 1. 2020

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění

Žádost o zrušení živnostenského oprávnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 79,53 kB
Staženo: 719×
Vloženo: 31. 1. 2020